Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

W.F.A. Kaag huwde te Alkmaar op 30 augustus 1892 met Maria Nicolaia Schaaps, geboren 14 april 1866 te Alkmaar.

De tabakshandel Kaag werd gedreven door genoemde W.F.A. Kaag en zijn broer Ferdinandus Antonius Johannes Kaag, geboren te Hoorn op 2 september 1846 en overleden te Hoorn op 22 mei 1923.

W.F.A. Kaag woonde op het Grote Noord, naast ijzerhandel Eyken. Zijn broer Ferry was tevens brandmeestergeneraal - 'omdat hij verstand van rook had' - en woonde naast de winkel op het Breed.

De zaak voerde als handelskenmerk 'De Gekroonde Jaagschuit'. Het fraaie winkelpand was ontworpen door de architect A.C. Bleys, die ook de St. Franciscus- en Cyriacuskerk op het Grote Noord had gebouwd. De winkel had een voornaam interieur, met allerlei voorwerpen, die aan de oude tabakshandel herinneren. Het bedrijf was drieledig: stoomtabakskerverij, sigarenfabriek en koffiebranderij.

De zaak is tot het einde toe een familiebedrijf gebleven, waarbij de nadruk op het laatst het meest kwam te liggen op de koffie en de thee.

W.F.A. Kaag

W.F.A. Kaag.

Briefhoofd Firma P. Kaag Antz.

Briefhoofd van Firma P. Kaag Antz.

De Gekroonde Jaagschuit, Hoorn

'De Gekroonde Jaagschuit'
op het Breed in Hoorn.

Reclame Firma P. Kaag Antz. Reclame Firma P. Kaag Antz.

Reclames voor tabak, Firma P. Kaag Antz.

Kaagpanden anno 1996

De zogenaamde Kaagpanden
aan het Breed, anno 1996.