Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Brandmeester Lückens, Kruisstraat Hoorn

Brandmeester Lückens (herkenbaar aan de hoge pet) tijdens bluswerkzaamheden in de Kruisstraat te Hoorn.

Eeuwenlang vormde brand de belangrijkste bedreiging voor het leven in steden en dorpen. Voordat in de twintigste eeuw de beroepsbrandweer werd opgericht, was het blussen van branden een taak van vrijwilligers. Ook in Hoorn bestond het brandweerkorps uit vrijwilligers.

G.H. Lückens was vele jaren actief bij de vrijwillige brandweer van Hoorn. Eerst als brandwacht, later als brandmeester, nam Lückens deel aan het blussen van vele grote branden in Hoorn. Zie de brief van Lückens aan zijn dochter, waarin hij schrijft over de brand aan de Veemarkt en het persbericht in Nieuwe Hoornsche Courant van 29-1-1941.

De brandmeesters van de Brandraad vergaderden maandelijks. Lückens had bij deze vergaderingen een duidelijke inbreng, zoals blijkt uit diverse notulen die nog te vinden zijn in het Westfries Archief te Hoorn. Verder organiseerde de Brandraad jaarlijks een weekendje uit voor de leden.

Uitnodiging Brandraad Hoorn

De uitnodiging van de Brandraad voor het jaarlijks uitstapje in 1925.
De brief is opgesteld door de voorzitter van de Brandraad,
architect H.J. Cramer (zie beeldmerk links boven).

Logo Brandweer Hoorn

Logo brandweer Hoorn.

Bord Brandmeester Lückens

Het bord op de gevel
van het woonhuis van
G.H. Lückens.

Programma uitje Brandraad Hoorn, 1927

Het programma van het uitje naar Amsterdam in 1927.

Uitje Brandraad Hoorn, 1927

De brandmeesters van de Brandraad tijdens het jaarlijkse uitje in 1927,
dit keer naar Amsterdam. De derde van links is Lückens.